Pilerens

Der findes to typer anlæg åbne og lukkede anlæg. Lukkede pilerensningsanlæg er betegnelsen for anlæg med membran i bunden.

De er helt uden afløb. Det kan lade sig gøre, fordi de er dimensioneret bl.a. efter spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørsmængden på det aktuelle sted.

Anlægget er et SOP anlæg (opfylder skærpet krav til organisk stof og fosfor). Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget.

​I vækstsæsonen optager pil det tilledte spildevand med næringsstoffer og tungmetaller. Pilen fordamper vandet fra spildevandet og den nedbør, der falder i anlægget.

I vinterperioden skal pilerenseanlægget kunne opmagasinere spildevand og nedbør frem til vækstsæsonen start.

Firmaet

HTN Entreprenør

CVR: 33 04 07 33

Adresse

Bråskovvej 94

7140 Stouby