Minirenseanlæg

I minirenseanlægget renses spildevandet kemisk og biologisk, efter at det har passeret en bundfældningstank på minimum 2.000 liter. På den måde omsættes og bindes størstedelen af de forurenende stoffer i spildevandet. Efter rensning ledes vandet til dræn eller vandløb.​

​​Minirenseanlægget er en brønd med pumpe, som renser spildevandet ved hjælp af mikroorganismer. Minirenseanlægget er en kompakt løsning i forhold til de fleste andre rensemetoder.

Firmaet

HTN Entreprenør

CVR: 33 04 07 33

Adresse

Bråskovvej 94

7140 Stouby