Nedsivningsanlæg

I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismer eller tilbageholdt.

​Før nedsivningsanlægget skal spildevandet passere en velfungerende bundfældningstank på minimum 2.000 liter.

Firmaet

HTN Entreprenør

CVR: 33 04 07 33

Adresse

Bråskovvej 94

7140 Stouby